Машівський ЗСО І-ІІІ ступенів

 

Статут учнівського самоврядування Машівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, пі
Статут учнівського самоврядування

Машівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів 

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед  власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування загальноосвітньої школи

 

 

 

Статут

 

Розділ 1

 

Загальні засади

 

Стаття 1

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.     

 

Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!

 

Стаття 3

       Символи учнівського самоврядування школи: емблема, Гімн школи.

 

 

Стаття 4

       Учнівське самоврядування відповідає структурі:

 

Загальні учнівські збори школи

 

Правління учнівського самоврядуванняПрава, свободи, обов’язки

 

Стаття 1

Кожен, хто навчається в школі має право:

-        діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;

-        за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

-        подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

-        висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

-        брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);

-        ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;

-        вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки;

-        не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;

 

Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

-        пройти курс навчання в школі;

-        подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

-        виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

-        дотримуватись норм статуту та законів школи.

 

Стаття 3

 

Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”

      

Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

-        нанесення побоїв, побиття;

-        загроза, залякування і шантаж;

-        вживання образливих слів, кличок;

-        дискримінація за національними і соціальними ознаками;

-        глузування з фізичних недоліків;

-        поява в стані сп’яніння;

-        добровільне прийняття на себе функції раба (“шістки”);

-        здирство, вимагання;

-        крадіжка;

-        псування особистих речей інших людей;

-        брудні наклепи, плітки;

-        будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

 

Стаття 4

 

Повноваження голови ради парламенту

 

Обов’язки голови шкільної родини:

-        планує і веде збори Правління (чи призначає ведучих);

-        розподіляє завдання між активом;

-        співпрацює з директором школи.

-        виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;

-        відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

 

Стаття 5

Заступник

 

Заступник:

-        є його правою рукою;

-        за відсутності голови виконує його обов’язки;

-        очолює сектор;

-        допомагає голові виконувати його обов’язки;

-        щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

 

Стаття 6

Повноваження членів активу

 

Члени активу (головні охоронці):

1.  Керують роботою осередків.

2.  Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:

-        контакти з органами місцевого самоврядування;

-        шкільний прес-центр;

-        телефони довіри.

3.  Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.

4.  Представляють своїм класом звіти роботи Правління Самоврядування.

 

 

 

 

Розділ 3

 

Стаття 1

 

Осередок охорони освіти

 

-        організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки; 

-        залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

-        надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;

-        бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів шкільних умовах;

-        проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);

-        члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

 

Стаття 2

 

Осередок охорони культури та відпочинку

 

-        керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

-        організовує оформлення школи та класних кімнат;

-        несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

-        встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубам, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями;

-        домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;

-        вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності;

-        готують творчі виставки учнів;

-        в кожному класі організовують культурно – масову роботу, залучають учнів до участі в загально - шкільних заходах.

 

 

Стаття 3

   Осередок охорони здоров’я та спорту

 

 Робота цього міністерства полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова міністерства повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

 

Стаття 4

                 Осередок охорони інформації

Прес – центр учнівського представництва. Організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань. Висвітлює цікаві шкільні традиції.

   Інформаційна комісія. Інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення).

 

 

Стаття 5

 

Осередок охорони правопорядку

-        надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

-        організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових Правління, оцінює якість виконання цієї роботи;

-        виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

-        призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;

-        організовує випуск листків „Блискавка”, „Тривожний сигнал” тощо. Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;

-        виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів;

-        здійснює контроль за діяльністю старостату;

-        здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

 

Стаття 6

Осередок охорони праці

 

-        створює бригади учнів для ремонту меблів та  шкільного інвентарю;

-        слідкує за чистотою в школі (в коридорах, у класах, на шкільних подвір’ях);

   -допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам.

  - проводить доброчинні заходи.

 

Стаття 7

 

Вищий орган самоврядування – збори

 

 Вищим органом самоврядування є загально – шкільні збори, які скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

 

 

Розділ 4

 

Вибори

 

Стаття 1

 

Положення про вибори голови шкільної родини

 

Вибори голови:

       Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

Кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами представників не менш 4-х класів школи;

Голова обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності директора школи;

Голова обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.

Голова обирається терміном не більше ніж на два роки.

Право бути обраним має кожен учень 8-11 класів школи.

Голова приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

 

Стаття 2

 

Голова правління самоврядування.

Права та обов’язки голови.

Голова є гарантом прав учнів, визначених законами.

       Голова призначає організаторів секторів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу секторів і старост класів.

       Голова видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.

       Голова співпрацює з дирекцією згідно статуту.

       Голова може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.

       Голова поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

 

Стаття 3

 

Положення про Правління Учнівського Самоврядування

 

Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам. До нього входять головні охоронці осередків, а також по

два представники від кожного класу .

       Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.

       Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.

       Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

       Актив організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

       Актив контролює роботу господарів класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

       Господар – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

       Господаря чи господиню обирає класний колектив або призначає класний керівник.

       Господар чи господиня  звітує перед головою шкільної родини, класним керівником, адміністрацією школи.

       Актив коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

       Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.

       Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.

 

 

 

 

 

Структура шкільної родини

 

Шкільна родина «Берегиня»

 

1.  «Країна Барвінкова» (1-4 кл.)

                  (Хатинки)

                                                                                                                                                                                                                                                                        2.   «Калинонька» (5-8 кл.)

                   (Сімейки)

                                                                                                           3.    «Безсмертя» (9-11 кл.)

                (Малі родини)

 

 

                            Емблема шкільної родиниСоздан 10 дек 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником